Jak to probíhá

 http://www.kanalizace-instalateri.cz/instalater-prahaDnešní cisterna s tlakovou vodou, která přijede k zásahu, je vlastně kompletní zařízení nejen na čištění kanalizací, ale taky na okamžité odděleni špíny od vody. Tlaková voda, která se zejména při čištění větších stok vhání do systému, samozřejmě rozruší usazeniny a společně s vodou je odplavuje potrubím pryč. Tak by ale byla za chvíli voda z cisterny vyčerpána a muselo by se jet pro další. Současně by se odplavená špína usazovala ve sběrných šachtách, odkud by se musela pracně ručně vybírat. To není výhodné ani ekonomicky, ani časově.

Nejmodernější technika

Dnes ale cisterna rovnou odplavovanou špínu i s vodou nabírá (či spíše nasává) a vede ji přes systém filtrů a odlučovačů znovu zpět do celého cyklu, zatímco písek a jiná špína zůstávají v oddělených částech. Tím se snižuje spotřeba vody, odpadá pracné ruční vybírání a samozřejmě se šetří i čas.